• кибер сигурност, криптиране,GDPR

GDPR(регламент за защита на личните данни)

GDPR трябва да се прилага от всички организации, които обработват лични данни, независимо от тяхната големина. В тази връзка ние предлагаме на своите клиенти и партньори следните еднократни услуги:

  1. Анализ на процесите на обработка на лични данни конкретно за Вашата организация. Осъществява се от Нашите консултанти на място при Вас. Накрая получавате информация за това какво несъответствия на регламент за защита на личните данни и предложение за въвеждане на мерки, които да покрият изискванията на GDPR.

  2. Проверка на сигурността на Вашата IT инфраструктура и въвеждане на система за криптиране на информацията

  3. Правни консултации по въпроси свързани с регламент за защита на личните данни и защита.

  4. Обучение на Вашите служители относно изискванията на GDPR .