За по ясно прилагане на Регламент за защита на личните данни Комисия за защита на личните данни публикува на своя сайт:

10 Практически стъпки за прилагане на общия регламент за защита на личните данни. 

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЛЕД 25 МАЙ 2018 Г.

ВАЖНО

  • Само през октомври правим 20% намаление на всеки нов клиент за привеждане на дадена организация към изискванията на GDPR.
  • От 25 май 2018 г. в Европейския съюз започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 относно обработването на лични данни и тяхното свободно движение. Регламентът предоставя възможност на отделните държави членки сами да създадат нормативна база с практически насоки по отношение на неговото прилагане.

    В тази връзка се очаква Комисията за защита на лични данни, която е контролен орган по прилагането на регламента да разработи Методическо ръководство. Най-вероятно то ще замени отменената, считано от 25.05.2018г., Наредба № 1 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ